Sponsoring NoorderTest 2022: Wat vragen wij aan u? 

Financiële bijdrage.

Wij vragen u, als relatie van een van de NNOT-partners, NoorderTest te sponsoren met een financiële bijdrage van € 1.000,- ex BTW.  

Hiervoor krijgt u de beschikking over:

  • Eigen stand, zelf in te richten. 2 meter per stand (tafel en 2 stoelen); 
  • Mogelijkheid voor neerzetten banners; 
  • Deelname aan NoorderTest 2022 voor 2 personen, gehele dag incl. lunch!

Nieuw dit jaar: Wij willen u vragen om een voorstel te doen voor een vakinhoudelijke openingskeynote. De organisatie zal uit de voorstellen een keynote selecteren.

Specifieke locatievoorwaarden voor sponsor profilering.

NoorderTest 2022 wordt gehouden in het “Best Western Plus Hotel Groningen” te Groningen.

Per sponsor kan er, net als voorgaande jaren, met verschillende promotionele uitingen geprofileerd worden.

Elke sponsor krijgt, als hij dat wenst, een stand toebedeeld. De stand zal bestaan uit een rechthoekige tafel van 2 meter breed.

Let op: Om e.e.a. in goede banen te leiden, maar ook om een ieder een plek te bieden waar sponsoruitingen het best tot hun recht komen, vragen wij jullie om van te voren aan te geven welke sponsoruitingen jullie meenemen en hoeveel ruimte deze in beslag nemen.

Wedstrijden en/of loterijen vanuit een sponsor zijn mogelijk en worden op prijs gesteld, maar eventuele uitreikingen vinden altijd plaats onder regie van / in overleg met de organisatie.

 

    Sponsoring NoorderTest 2022