Leo van der Aalst geeft organisaties advies over IT- en testvraagstukken. Sinds 2008 betreft dit vooral agile, scrum, DevOps, SAFe en Spotify.
Leo heeft over deze onderwerpen aan een groot scala van (inter)nationale organisaties trainingen en adviezen gegeven.
Tevens is hij co-auteur van diverse QA&Test boeken (o.a. TMap NEXT in scrum), lid van de DevOps Conference Board en spreekt hij regelmatig op conferenties.

Rik Marselis is test expert en ondersteunt IT-professionals en -organisaties bij het verder verbeteren van de kwaliteit van IT.
Dat doet hij door onderzoek, advies, regie, training en coaching. Daarnaast doet hij als SogetiLabs fellow research & development, met name m.b.t. het toepassen van kwaliteitszorg en testen. Rik heeft diverse boeken (in 2018 “Testing in the digital age”) en vele artikelen en blogs geschreven. Daarnaast spreekt hij vaak op conferenties.

Veel organisaties werken hard aan een transitie naar DevOps. Het inrichten van “high performance IT delivery” vergt echter nogal wat van een organisatie. De misvatting dat het klaar is met het inrichten van een CI/CD pipeline komt helaas nog veel voor. Wat kunnen we doen om DevOps wel goed te laten landen in een organisatie?
Leo van der Aalst en Rik Marselis werken al jarenlang aan kwaliteitszorg en testen in IT. Zij zien in de DevOps transitie een logische aanleiding om het kwaliteits- en testvak in IT opnieuw te definiëren. In 2020 bestaat TMap 25 jaar. Een mooi moment om een heel nieuwe stap te zetten (waarschijnlijk ook onder een nieuwe naam). Met DevOps als richtsnoer. Maar zeker niet als beperking. Want kwaliteitszorg en testen gaat veel verder dan de IT-delivery methode. We brengen echt iets nieuws, al gooien we bewezen effectieve technieken en aanpakken natuurlijk niet met het spreekwoordelijke badwater weg.
Cross-functionele teams zijn de spil in de hedendaagse IT. Onze aanpak richt zich dan ook nadrukkelijk op alle teamleden, zodat zij elk binnen hun eigen taken en verantwoordelijkheden een goede bijdrage aan de kwaliteit van het product en het vertrouwen in de business-value kunnen leveren.
Op dit moment (april 2019) kunnen we nog niet alles onthullen. Want ons ontwikkelwerk is nog volop aan de gang. We kunnen het tipje van de sluier oplichten dat het nieuwe “VOICe-model” een belangrijke rol gaat spelen. In oktober onthullen we veel meer, als vooraankondiging van de nieuwe website met begeleidend boek dat eind 2019 / begin 2020 wordt gepresenteerd.
Wij zijn ervan overtuigd dat IT-ers die te maken krijgen met “het leveren van informatiesystemen in een hoge versnelling” veel baat hebben van deze nieuwe kijk op kwaliteit en testen, waarbij het opbouwen van vertrouwen centraal staat.
Met de juiste instelling, ondersteund door beknopte handige hulpmiddelen zoals het VOICe model, tips en makkelijk toegankelijke beschrijvingen, wordt het voor cross-functionele IT-delivery-teams een genoegen om bij te dragen aan de business-value voor de organisatie.