Over de presentatie

In de presentatie wordt de nieuwe mediarevolutie (synthetische media) afgezet tegen de menselijke evolutie. Talrijke voorbeelden van synthetische media zullen de revue passeren. De inzichten van de talrijke deskundigen die bij de totstandkoming van het boek zijn geïnterviewd zullen met het publiek worden gedeeld. Op deze manier wordt niet alleen de black-box van de door AI gemanipuleerde media geopend, maar ook het algoritme waarop de menselijke waarneming en oordeelsvorming is gebaseerd. De conclusie kan niet anders zijn dan dat er een gouden toekomst is weggelegd voor de synthetische media. De zorg of we daarmee de grip op de werkelijkheid verliezen wordt op basis van deze nieuwe inzichten grotendeels weggenomen. Wat overblijft is de vraag welke realiteit we denken te zien en hoe we de toekomst veilig kunnen stellen. 

Over de spreker:

Menno van Doorn is een van de auteurs van het boek Echt Nep(Real Fake eng) dat eind oktober 2021 is uitgekomen. Menno is directeur van het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie en heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan. Na zijn boek over ecosystemen en crowdsourcing is hij verkozen door vakblad Computable tot IT-onderzoeker van het jaar. Het boek Echt. Nep is te zien als opvolger van zijn boek Me the Mediauit 2007. Toen al (2007) werd de Metaverse waar nu zoveel om te doen is als belangrijk concept uitgewerkt om naar de verdere digitalisering van de samenleving te kijken. In Echt Nep, spelen met de realiteit in tijden van deepfakes, AI, en de Metaversewordt een toekomstvisie geschetst waarin de synthetische media een belangrijke rol spelen. De vele verschijningsvormen van de nieuwe media, zoals vTubers en deepfakes worden uitgebreid beschreven en geanalyseerd. De vraag die in het boek wordt gesteld is of we de grip op de realiteit dreigen te verliezen en hoe wij als mens ons verhouden tot die uitdijende synthetische media realiteit. 

Organisatie:

Sogeti