Over de presentatie

Testen met geanonimiseerde productiedata verdient nog vaak de voorkeur boven testen met zelfgecreëerde – of synthetische data. Met name overwegingen als gemak en een rijke uitgangssituatie van testgevallen geven hierbij de doorslag. Echter, de ene aanpak van testen met geanonimiseerde testdata kan qua efficiëntie behoorlijk verschillen van de andere.

Wat in de praktijk nogal eens gebeurt, is dat men een productie copy laadt in een testomgeving, vervolgens een zelfgebouwd anonimiseringsscript draait en daarna de testen uitvoert. Voor een nieuwe testrun moet in principe dit hele proces worden herhaald. Nadeel van deze werkwijze is dat ze omslachtig is: Men werkt met grote bestanden en er zijn vaak meerdere organisatieonderdelen bij betrokken waardoor de doorlooptijd aanzienlijk kan zijn. Dit is niet erg geschikt voor Agile/DevOps werken. Bovendien, de compliancy van dit proces is niet waterdicht: Kans is groot dat verschillende mensen binnen “Development & Test” ongewenst toegang hebben tot productiedata.

Beter is het om een “drie-tools”-opstelling te hebben met een dedicated staging omgeving. In deze omgeving wordt wekelijks een copy van productie geladen en vervolgens direct geanonimiseerd middels een job die tool (nr 1) voor anonimisering triggert. Vanuit deze staging omgeving kan dan ook met behulp van een tool (nr 2) subsets van testdata worden overgezet naar (kleinere) testomgevingen. Tenslotte kan het subsettingsproces volledig geanonimiseerd worden door gebruik te maken van orchestration tooling (nr 3). Deze tooling zorgt onder andere voor gebruikersgemak, (un-)locken van databases en zorgdragen voor recovery mocht dit nodig zijn. In deze presentatie wordt getoond hoe in een praktijksituatie een gebruiker eenvoudig via een portal – volledig self-service én binnen 15 minuten – een testomgeving kan verversen met de gewenste testdata.

Over de spreker:

Arjan Steltenpool (1970, Nederland) is een ervaren testadviseur die sinds 1998 bij CGI werkt. Hij treedt op als testadviseur en product owner voor een pensioenuitvoerder in het zuiden van Nederland. De aspecten die Arjan belangrijk vindt van het werken in DevOps teams in het algemeen en in softwaretesten in het bijzonder, zijn teamwork, humor en doordachte communicatie.

Organisatie:

CGI