Organisaties

Wat in 2004 begonnen is als een samenwerkingsverband tussen de testafdelingen van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de RDW, is inmiddels onder de naam NNOT (Noord Nederlandse Overheids Test Organisaties), uitgegroeid tot een samenwerkingsverband tussen negen (semi-) overheidsorganisaties:

De samenwerking binnen de NNOT heeft een aantal belangrijke doelen:

  • kennisdeling;
  • uitwisseling van methoden en technieken;
  • uitwisseling van medewerkers;
  • gezamenlijk inkopen van opleidingen die in het noorden gehouden kunnen worden.

Het beoogde effect is een vergroting van de kwaliteit van testen en een betere bereikbaarheid van kennis voor de noordelijke testorganisaties.
Deze samenwerking tussen (semi-) overheden biedt tevens nieuwe mogelijkheden voor wat betreft het organiseren van evenementen voor de noordelijke testers en heeft zijn uiting gevonden in een  jaarlijks evenement: NoorderTest.

Voor wie?

De primaire doelgroep voor NoorderTest bestaat uit de eigen (interne) testspecialisten van de NNOT-partners. Het gewenste effect is een geslaagde dag waarbij de testspecialisten van de noordelijke (semi-) overheidsorganisaties zich op de hoogte kunnen stellen van nieuwe ontwikkelingen op testgebied.
Daarnaast willen we met dit seminar het onderlinge contact tussen de NNOT-testspecialisten en tussen de NNOT-partners bevorderen.
Testen is een vak. We willen dat testspecialisten na dit evenement zich daar – nog meer – van bewust zijn, en dat dit  evenement een bijdrage zal leveren aan de individuele ontwikkeling van de testspecialisten.