Het programma van NoorderTest 2022 bestaat uit 4 tijdblokken voor presentaties 

De invulling van het dagprogramma is afhankelijk van de voorstellen die worden ontvangen. 

U wordt gevraagd om voorstellen in te dienen voor één of meerdere presentaties of workshops.. 

  • Een presentatie dient zich te richten op het vakgebied ‘Testen’, maar kan zich daarbinnen richten op ervaringen, tooling, methodes, kwaliteitsmanagement, toekomstvisies etc.  
  • Een presentatie duurt 45 minuten
  • Een workshops dient zich ook te richten op het vakgebied, moet interactief zijn en duurt 2×45 mnuten 
  • De presentatie dient een korte, bondige titel te hebben (maximaal 40 karakters).  
  • Bij het voorstel ontvangen we graag ook een zakelijke profielfoto. 

 Uit de ingestuurde voorstellen zal de organisatie van NoorderTest 2022 een selectie maken, waar vervolgens het dagprogramma uit wordt samengesteld. 

 Let op!  

De einddatum voor het inzenden van voorstellen is vrijdag 21 november 2021. 

Uiterlijk vrijdag 10 december 2021 zullen we u via mail informeren betreft de keuze van de presentaties en over de samenstelling van het dagprogramma.