Over de presentatie

Bij klanten als Achmea en DICTU heeft Justin een testautomatiseringsframework gebouwd gebaseerd op Selenium, http requests en database connecties. Door deze te combineren geeft hij de testers en testautomatiseerders bij zijn klanten de nodige gereedschappen om zelf hun geautomatiseerde tests te ontwerpen. Van unittest tot ketentest wordt mogelijk. Maar moderne tools en ontwikkelingen pakken het anders aan. Het welbekende Page-Object-Model lijkt in de hoek van RPA grotendeels te verdwijnen. Met BDD frameworks als Cucumber is er een opening ontstaan om tests met minder programmeren te realiseren. De herbruikbaarheid van Stepdefinitions nodigt uit om de stappen zo te configureren dat ze als generieke pseudo code gebruikt worden. Gecompliceerde xpath guesses en test-attributen in de frontend maken het slim zoeken van een locator makkelijker. Hierdoor wordt het makkelijker om de minder technische tester mee te laten werken aan de automatisering. De testautomatiseerder beweegt zich daarbij naar een centraal team ter ondersteuning van het technische deel. Zij zien toe op zaken als parallelisatie waarmee de draaitijd van tests gereduceerd kan worden, het up to date houden van het framework en het testen van alternatieven zoals PlayWright als concurrent van Selenium, zonder dat er een aanpassing in de testscripts nodig is. Met deze doorontwikkelingen kan een high code testframework het hoofd bieden aan de moderne oplossingen in de markt.

Over de spreker:

Justin is Testtool Developer Specialist bij Sogeti. Hij bouwt inmiddels meer dan 6 jaar aan testautomatiseringsoplossingen voor verschillende grote klanten. Hij helpt Scrum en DevOps teams met het ontwikkelen en uitdenken van testautomatiseringsframeworks, en trekt dat naar een groter geheel waarbij de teams samenkomen binnen hun organisatie. Zo kan testautomatisering op een hoger niveau getrokken worden tussen veel teams die aan dezelfde applicatie werken.

Organisatie:

Sogeti